Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Mantorp 2015-04-18

Utdelning 7 rätt   1273 kr
     6 rätt    0 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  87 miljoner kr

RättRad  5 Your  3 Edge  2 Oasis 10 Carab 11 Sauve 3 Papag 4 Mind 
Strukna           6,7        3,6   1         
Streckproc 55%   54%   22%   22%   63%   9%    20%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 42 DL  3.42 4R               -122=  -121  -1564 3.66
 57 RoNy 2.42 6R        1*0+  11*0 -72=   -72  -4107 3.67
 57 UHR 3.00 6R        1*0+  17*0 -360=  -360  -10021 3.63
 59 EXP 2.42 5R             4*0 -84=   -84  +3022 3.49
 60 AB  1.85 6R        3*0+  27*0 -81=   -81  -4489 3.71
 60 NSD 2.71 6R        2*0+  26*0 -96=   -96  -4056 3.53
 61 DN  2.14 5R             3*0 -81=   -81  +2058 3.24

Tidningars stora system
 42 DL  3.42 5R             3*0 -540=  -540  +21516 3.66
 57 RoNy 2.42 6R        1*0+  22*0 -432=  -432  -28951 3.67
 57 UHR 3.00 7R  1273+   21*0+  175*0-1800=  -527  +5179 3.63
 59 EXP 2.42 6R        4*0+  72*0-1008=  -1008  -31642 3.49
 59 LaLi 3.14 4R               -735=  -735  -21156 3.75
 60 AB  1.85 6R        3*0+  66*0-1620=  -1620  -64838 3.71
 60 NSD 2.71 6R        5*0+  85*0-1440=  -1440  -51097 3.53
 61 DN  2.14 6R        3*0+  48*0-1620=  -1620  -53199 3.24
 62 TIL 3.14 6R        1*0+  18*0-1440=  -1440  -67874 4.17
 63 NLT 2.42 6R        1*0+  13*0 -288=  -288  -4764 3.53
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se