Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Romme 2015-04-05

Utdelning 7 rätt   3217 kr
     6 rätt    29 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  74 miljoner kr

RättRad  10 Väste 11 Ägir  6 On Tr 7 Only 12    8 Jeppa 6 Queer 
Strukna                         3         
Streckproc 17%   6%    54%   20%   70%   77%   9%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 40 DL  4.00 3R               -81=   -81  -4852 3.72
 55 RoNy 3.14 5R             6*0 -90=   -90  -3935 3.70
 55 UHR 3.42 6R        6*29+  66*0 -300=  -126  -9541 3.68
 57 EXP 2.85 5R            12*0 -90=   -90  +3202 3.54
 58 AB  3.42 4R               -38=   -37  -4336 3.77

Tidningars stora system
 40 DL  4.00 4R               -450=  -450  +18834 3.72
 55 RoNy 3.14 6R        2*29+  34*0 -360=  -302  -27837 3.70
 55 UHR 3.42 6R        6*29+  84*0-1200=  -1026  +6230 3.68
 57 EXP 2.85 6R        4*29+  76*0-1080=  -964  -29738 3.54
 57 LaLi 3.42 5R            20*0 -400=  -400  -19941 3.78
 58 AB  3.42 7R  3217+   23*29+  185*0-1440=  +2444  -61456 3.77
 60 TIL 3.85 7R  3217+   29*29+  287*0-1440=  +2618  -65176 4.22
 61 NLT 2.42 6R        3*29+  36*0 -288=  -201  -4188 3.56
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se