Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Färjestad 2015-04-03

Utdelning 7 rätt  20160 kr
     6 rätt   128 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  53 miljoner kr

RättRad  7 DOne  6 Edge  6 Queen 5 Mr Lo 2 Bellf 6 Dream 15 Indig 
Strukna  2,10   1    8    12        8    4    
Streckproc 47%   73%   8%    2%    37%   21%   20%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 39 DL  3.28 5R             4*0 -144=  -144  -4771 3.72
 57 AB  3.42 6R       1*128+  16*0 -126=   +2  -4298 3.78

Tidningars stora system
 39 DL  3.28 5R             5*0 -480=  -480  +19284 3.72
 56 EXP 3.85 6R       6*128+  96*0 -891=  -123  -28774 3.56
 56 LaLi 3.00 6R       4*128+  52*0 -576=   -64  -19541 3.79
 57 AB  3.42 6R       1*128+  29*0-1440=  -1312  -63900 3.78
 60 NLT 2.71 6R       4*128+  40*0 -288=  +224  -3987 3.58
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se