Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2015-03-28

Utdelning 7 rätt  756428 kr
     6 rätt   1926 kr
     5 rätt   114 kr
Omsättning  96 miljoner kr

RättRad  8 Maven 3 Usain 11 Digit 11 Flex 11    4 Mind  4 Rocke 
Strukna                8    12        12    
Streckproc 62%   3%    39%   5%    5%    11%   22%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 38 DL  6.14 2R               -144=  -144  -4627 3.73
 54 RoNy 4.57 3R               -100=  -100  -3845 3.71
 54 UHR 4.00 5R            1*114 -360=  -246  -9415 3.68
 55 EXP 4.57 3R               -90=   -90  +2524 3.55
 56 AB  3.71 3R                -6=   -6  -4300 3.78
 58 NSD 4.71 3R               -144=  -144  -3818 3.57
 59 DN  4.85 3R               -113=  -112  -1237 3.28

Tidningars stora system
 38 DL  6.14 2R               -600=  -600  +19764 3.73
 54 RoNy 4.57 3R               -375=  -375  -27535 3.71
 54 UHR 4.00 6R       1*1926+ 21*114-1440=  +2880  +7256 3.68
 55 EXP 4.57 4R              -1080=  -1080  -28651 3.55
 55 LaLi 5.57 3R               -432=  -432  -19477 3.80
 56 AB  3.71 5R            6*114-1215=  -531  -62588 3.78
 58 NSD 4.71 4R              -1728=  -1728  -52113 3.57
 59 DN  4.85 4R              -1313=  -1312  -53057 3.28
 59 NLT 5.85 3R               -288=  -288  -4211 3.60
 59 TIL 5.28 3R              -1344=  -1344  -67794 4.23
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se