Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Momarken 2015-03-21

Utdelning 7 rätt   9622 kr
     6 rätt    65 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 109 miljoner kr

RättRad  3 Naglo 7 Rio G 1 Miss  3 Ready 10 Lanne 5 Relig 1 Oasis 
Strukna       3         12    4,9            
Streckproc 51%   18%   5%    58%   67%   7%    14%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 37 DL  2.42 6R        1*65+  11*0 -135=   -70  -4483 3.66
 53 UHR 2.57 5R             4*0 -64=   -64  -9169 3.67
 54 EXP 2.71 5R             4*0 -100=  -100  +2614 3.53
 54 LaLi 3.00 5R             5*0 -50=   -50  +6171 3.77
 55 AB  4.00 5R             2*0 -45=   -45  -4294 3.79
 57 NSD 3.28 5R             1*0 -30=   -30  -3674 3.55
 58 DN  3.28 4R               -126=  -126  -1124 3.25

Tidningars stora system
 9 PAJ 2.14 6R        1*65+  15*0 -480=  -415  -4566 3.48
 37 DL  2.42 6R        1*65+  17*0 -540=  -475  +20364 3.66
 53 UHR 2.57 6R        4*65+  60*0 -576=  -316  +4376 3.67
 54 EXP 2.71 7R  9622+   20*65+  145*0 -810= +10112  -27571 3.53
 54 LaLi 3.00 6R        5*65+  65*0 -750=  -425  -19045 3.77
 55 AB  4.00 5R             8*0-1080=  -1080  -62057 3.79
 57 NSD 3.28 6R        2*65+  34*0-1080=  -950  -50385 3.55
 58 DN  3.28 6R        3*65+  54*0-1890=  -1695  -51744 3.25
 58 NLT 3.85 5R            16*0 -288=  -288  -3923 3.56
 58 TIL 4.00 5R             3*0-1440=  -1440  -66450 4.21
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se