Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Eskilstuna 2015-03-14

Utdelning 7 rätt   986 kr
     6 rätt    23 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  82 miljoner kr

RättRad  4 Winga 4 Zongu 7 Royal 6 Digit 2 Renda 6 Folli 6 Talk 
Strukna  2,6   7    4    5                  
Streckproc 17%   61%   22%   76%   30%   14%   15%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 36 DL  2.00 6R        1*23+  12*0 -120=   -97  -4413 3.70
 52 UHR 2.14 6R        1*23+  17*0 -324=  -301  -9105 3.70
 53 EXP 2.71 5R             1*0 -120=  -120  +2714 3.55
 53 LaLi 1.57 7R   986+   8*23+   0*0 -54=  +1116  +6221 3.78
 54 AB  3.14 5R             1*0 -108=  -108  -4249 3.78
 56 NSD 2.42 5R             4*0 -120=  -120  -3644 3.56
 57 DN  2.28 5R             1*0 -120=  -120   -998 3.25

Tidningars stora system
 8 PAJ 2.14 6R        1*23+  19*0 -525=  -502  -4151 3.65
 36 DL  2.00 7R   986+   17*23+  109*0 -540=  +837  +20839 3.70
 52 UHR 2.14 7R   986+   20*23+  156*0-1296=  +150  +4692 3.70
 53 EXP 2.71 6R        1*23+  24*0 -840=  -817  -37683 3.55
 53 LaLi 1.57 7R   986+   18*23+  127*0 -900=  +500  -18620 3.78
 54 AB  3.14 6R        1*23+  25*0-2160=  -2137  -60977 3.78
 56 NSD 2.42 6R        1*23+  28*0 -990=  -967  -49435 3.56
 57 DN  2.28 6R        1*23+  21*0-1680=  -1657  -50049 3.25
 57 NLT 3.00 5R             1*0 -288=  -288  -3635 3.55
 57 TIL 2.57 6R        1*23+  25*0-1440=  -1417  -65010 4.22
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se