Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2015-03-07

Utdelning 7 rätt  168755 kr
     6 rätt   977 kr
     5 rätt    89 kr
Omsättning  89 miljoner kr

RättRad  3 On Ho 5 Pinya 6 Indig 4 Twigs 5 Lesja 3 Super 12 Espri 
Strukna  2,11            10                 
Streckproc 43%   16%   3%    34%   18%   7%    8%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 35 DL  3.42 4R               -120=  -120  -4316 3.75
 51 UHR 3.42 5R            1*89 -108=   -19  -8804 3.73
 52 EXP 2.71 5R            1*89 -90=   -1  +2834 3.56
 53 AB  4.57 3R               -84=   -84  -4141 3.79
 53 RoNy 2.85 4R               -60=   -60  -3745 3.69
 55 NSD 2.71 3R               -80=   -80  -3524 3.58
 56 DN  2.85 5R            8*89 -288=  +424   -878 3.27

Tidningars stora system
 35 DL  3.42 5R            4*89 -480=  -124  +20002 3.75
 51 UHR 3.42 5R            1*89 -756=  -667  +4542 3.73
 52 EXP 2.71 5R            1*89-1000=  -911  -36866 3.56
 52 LaLi 5.57 1R               -450=  -450  -19120 3.82
 53 AB  4.57 4R              -1470=  -1470  -58840 3.79
 53 RoNy 2.85 4R               -800=  -800  -27160 3.69
 55 NSD 2.71 4R               -880=  -880  -48468 3.58
 56 DN  2.85 6R       3*977+  54*89-1890=  +5847  -48392 3.27
 56 NLT 3.57 5R            3*89 -288=   -21  -3347 3.56
 56 TIL 4.14 4R              -1440=  -1440  -63593 4.25
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se