Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Gävle 2015-02-21

Utdelning 7 rätt   1330 kr
     6 rätt    16 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  89 miljoner kr

RättRad  5 Bosto 1 Il Så 7 Digit 6 Highs 12 Mel O 4 Ready 9 Extre 
Strukna           8                  12    
Streckproc 16%   23%   75%   33%   16%   67%   20%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 33 DL  2.71 5R             1*0 -120=  -120  -4068 3.74
 49 UHR 2.57 5R             1*0 -225=  -225  -8575 3.72
 50 EXP 2.00 6R        1*16+  11*0 -80=   -64  +2835 3.56
 51 AB  1.28 6R        1*16+  11*0 -120=  -104  -3922 3.78
 51 RoNy 1.71 6R        1*16+  12*0 -84=   -68  -3585 3.69
 53 NSD 1.57 6R        2*16+  24*0 -168=  -136  -3380 3.54
 54 DN  1.28 7R  1330+   13*16+   0*0 -225=  +1313  -1206 3.27

Tidningars stora system
 33 DL  2.71 6R        1*16+  17*0 -540=  -524  +20606 3.74
 49 UHR 2.57 6R        1*16+  19*0-1125=  -1109  +6259 3.72
 50 EXP 2.00 7R  1330+   22*16+  164*0 -960=  +722  -34227 3.56
 50 LaLi 3.71 4R               -504=  -504  -18220 3.79
 51 AB  1.28 6R        1*16+  25*0-1680=  -1664  -55480 3.78
 51 RoNy 1.71 7R  1330+   21*16+  147*0 -864=  +802  -25160 3.69
 53 NSD 1.57 7R  1330+   23*16+  203*0-1764=   -66  -46692 3.54
 54 DN  1.28 7R  1330+   19*16+  145*0-1800=  -166  -52079 3.27
 54 NLT 2.28 6R        3*16+  33*0 -288=  -240  -3038 3.54
 54 TIL 2.71 6R        4*16+  84*0-1440=  -1376  -60713 4.24
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se