Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Kalmar 2015-02-14

Utdelning 7 rätt  32660 kr
     6 rätt    98 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  93 miljoner kr

RättRad  8 Naglo 2 Flex  5 Dream 1 Folli 7 Siri  5 Geish 1 Djali 
Strukna       9,10   8                      
Streckproc 20%   37%   51%   32%   2%    48%   10%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 32 DL  2.42 5R            15*0 -120=  -120  -3948 3.77
 48 UHR 4.28 4R               -360=  -360  -8350 3.74
 49 EXP 2.71 5R             5*0 -100=  -100  +2899 3.60
 50 AB  4.42 3R               -168=  -168  -3818 3.83
 50 RoNy 4.42 4R               -68=   -67  -3517 3.73
 52 NSD 3.14 4R               -144=  -144  -3244 3.58
 53 DN  3.42 5R             3*0 -108=  -108  -2519 3.30

Tidningars stora system
 32 DL  2.42 7R  32660+   19*98+  135*0 -540= +33982  +21130 3.77
 48 UHR 4.28 5R            12*0-1080=  -1080  +7368 3.74
 49 EXP 2.71 5R            20*0-1000=  -1000  -34949 3.60
 49 LaLi 5.57 3R               -486=  -486  -17716 3.79
 50 AB  4.42 4R              -2520=  -2520  -53816 3.83
 50 RoNy 4.42 5R             9*0 -675=  -675  -25962 3.73
 52 NSD 3.14 5R            12*0-1620=  -1620  -46626 3.58
 53 DN  3.42 5R             4*0-2700=  -2700  -51913 3.30
 53 NLT 3.57 4R               -288=  -288  -2798 3.56
 53 TIL 3.71 5R             5*0-1500=  -1500  -59337 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se