Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2015-02-07

Utdelning 7 rätt  23061 kr
     6 rätt    82 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  96 miljoner kr

RättRad  6 Väste 9 Quick 2 Digit 4 Nadal 2 Windy 8 Olive 7 Bolt 
Strukna           6,7   8             15    
Streckproc 58%   6%    75%   56%   15%   23%   2%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 31 DL  3.71 3R               -144=  -144  -3828 3.81
 47 UHR 3.14 5R            18*0 -180=  -180  -7990 3.73
 48 EXP 2.71 5R             4*0 -96=   -96  +2999 3.62
 49 AB  2.85 4R               -11=   -10  -3650 3.82
 49 RoNy 3.28 5R             7*0 -84=   -84  -3449 3.72
 51 NSD 4.42 4R               -63=   -62  -3100 3.59
 52 DN  3.00 6R        5*82+  60*0 -263=  +148  -2411 3.30

Tidningars stora system
 31 DL  3.71 5R            12*0 -540=  -540  -12851 3.81
 47 UHR 3.14 5R            18*0 -900=  -900  +8448 3.73
 48 EXP 2.71 6R        2*82+  34*0 -960=  -796  -33949 3.62
 48 LaLi 4.00 5R             6*0 -540=  -540  -17230 3.75
 49 AB  2.85 6R        7*82+  133*0-1323=  -749  -51296 3.82
 49 RoNy 3.28 5R             7*0-1050=  -1050  -25287 3.72
 51 NSD 4.42 5R             5*0 -625=  -625  -45006 3.59
 52 DN  3.00 6R        5*82+  80*0-1400=  -990  -49213 3.30
 52 NLT 4.14 4R               -288=  -288  -2510 3.56
 52 TIL 4.85 4R              -1440=  -1440  -57837 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se