Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Axevalla 2015-01-31

Utdelning 7 rätt   8126 kr
     6 rätt    48 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  93 miljoner kr

RättRad  4 Rocke 5 Aster 2 Art o 5 Fosse 14 Rina  4 Mind  2 Ragga 
Strukna                    5         6    
Streckproc 32%   33%   12%   73%   3%    38%   26%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 30 DL  3.14 5R             4*0 -128=  -128  -3684 3.81
 46 UHR 2.42 6R        1*48+  12*0 -113=   -64  -7810 3.74
 47 EXP 3.00 5R             6*0 -90=   -90  +3095 3.63
 48 AB  2.57 6R        1*48+   7*0 -12=   +36  -3640 3.95
 48 RoNy 3.00 4R               -96=   -96  -3365 3.73
 50 NSD 3.42 5R             4*0 -132=  -132  -3037 3.57
 51 DN  2.71 6R        5*48+  40*0 -180=   +60  -2559 3.31

Tidningars stora system
 30 DL  3.14 5R             6*0 -450=  -450  -12311 3.81
 46 UHR 2.42 6R        1*48+  17*0 -675=  -627  +9348 3.74
 47 EXP 3.00 6R        3*48+  51*0-1125=  -981  -33153 3.63
 47 LaLi 4.85 4R               -480=  -480  -16690 3.75
 48 AB  2.57 6R        3*48+  51*0-1296=  -1152  -50547 3.95
 48 RoNy 3.00 5R             6*0 -576=  -576  -24237 3.73
 50 NSD 3.42 6R        4*48+  80*0-1056=  -864  -44381 3.57
 51 DN  2.71 6R        5*48+  75*0-2000=  -1760  -48223 3.31
 51 NLT 2.71 5R             4*0 -288=  -288  -2222 3.55
 51 TIL 3.00 6R        7*48+  98*0-1400=  -1064  -56397 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se