Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2015-01-24

Utdelning 7 rätt  116316 kr
     6 rätt   486 kr
     5 rätt    45 kr
Omsättning  93 miljoner kr

RättRad  4 Queas 13 Stamp 2 She L 6 Digit 14 Geish 3 Pave 12 Liber 
Strukna       3             7    8         
Streckproc 15%   7%    51%   52%   18%   12%   5%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 29 DL  5.71 2R               -128=  -128  -3556 3.84
 45 UHR 4.14 4R               -150=  -150  -7746 3.77
 46 EXP 3.00 4R               -90=   -90  +3185 3.65
 47 AB  3.85 3R               -135=  -135  -3676 3.98
 47 RoNy 4.42 2R               -108=  -108  -3269 3.74
 49 NSD 4.00 4R               -192=  -192  -2905 3.58
 50 DN  3.85 4R               -192=  -192  -2619 3.32

Tidningars stora system
 29 DL  5.71 2R               -432=  -432  -11861 3.84
 45 UHR 4.14 5R            4*45-1050=  -870  +9975 3.77
 46 EXP 3.00 5R            1*45 -900=  -855  -32172 3.65
 46 LaLi 5.00 3R               -480=  -480  -16210 3.72
 47 AB  3.85 6R       1*486+  19*45-2160=  -819  -49395 3.98
 47 RoNy 4.42 3R               -540=  -540  -23661 3.74
 49 NSD 4.00 5R            4*45-1408=  -1228  -43517 3.58
 50 DN  3.85 5R            10*45-2000=  -1550  -46463 3.32
 50 NLT 3.71 5R            2*45 -288=  -198  -1934 3.57
 50 TIL 5.28 5R            1*45-1470=  -1425  -55333 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se