Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2015-01-17

Utdelning 7 rätt   2111 kr
     6 rätt    32 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  77 miljoner kr

RättRad  1 Väste 4 Sprin 6 Quick 4 Netwo 15 Mind  5 Olive 1 Kashs 
Strukna       1,9   1    12    11        6,8   
Streckproc 74%   38%   38%   10%   24%   46%   6%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 28 DL  2.85 5R             4*0 -128=  -128  -3428 3.77
 44 UHR 4.00 4R               -240=  -240  -7596 3.77
 45 EXP 3.14 5R             4*0 -80=   -80  +3275 3.66
 46 AB  3.85 4R               -120=  -120  -3541 3.98
 46 RoNy 3.14 3R               -60=   -60  -3161 3.73
 48 NSD 2.85 5R             3*0 -135=  -135  -2713 3.57
 49 DN  2.71 4R               -203=  -202  -2427 3.31

Tidningars stora system
 28 DL  2.85 5R             6*0 -540=  -540  -11429 3.77
 44 UHR 4.00 5R             4*0-1440=  -1440  +10845 3.77
 45 EXP 3.14 5R             4*0 -960=  -960  -31317 3.66
 45 LaLi 5.14 3R               -450=  -450  -15730 3.70
 46 AB  3.85 5R            12*0-1800=  -1800  -48576 3.98
 46 RoNy 3.14 4R               -600=  -600  -23121 3.73
 48 NSD 2.85 5R             9*0 -972=  -972  -42289 3.57
 49 DN  2.71 5R             3*0 -338=  -337  -44913 3.31
 49 NLT 3.42 5R             4*0 -288=  -288  -1736 3.56
 49 TIL 3.71 5R             3*0-1485=  -1485  -53908 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se