Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Romme 2015-01-10

Utdelning 7 rätt  34730 kr
     6 rätt   455 kr
     5 rätt    53 kr
Omsättning  75 miljoner kr

RättRad  2 Art o 2 Amor  7 Digit 12 Stepp 13 Raske 8 Rocky 7 Diego 
Strukna  8    7    12        7    5,6   9    
Streckproc 33%   20%   64%   9%    6%    7%    8%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 27 DL  5.28 3R               -135=  -135  -3300 3.81
 43 UHR 4.71 3R               -126=  -126  -7356 3.76
 44 EXP 5.28 3R               -72=   -72  +3355 3.68
 45 AB  4.57 3R               -108=  -108  -3421 3.98
 45 RoNy 4.00 5R            8*53 -96=  +328  -3101 3.74
 47 NSD 3.85 4R               -60=   -60  -2578 3.58
 48 DN  2.85 6R       1*455+  11*53 -135=  +903  -2224 3.32

Tidningars stora system
 27 DL  5.28 3R               -500=  -500  -10889 3.81
 43 UHR 4.71 4R               -504=  -504  +12285 3.76
 44 EXP 5.28 4R               -864=  -864  -30357 3.68
 44 LaLi 4.85 4R               -450=  -450  -15280 3.66
 45 AB  4.57 6R       1*455+  23*53-1728=   -54  -46776 3.98
 45 RoNy 4.00 5R            8*53 -840=  -416  -22521 3.74
 47 NSD 3.85 6R       1*455+  22*53 -900=  +721  -41317 3.58
 48 DN  2.85 6R       7*455+  91*53-1512=  +6496  -44576 3.32
 48 NLT 3.42 5R            4*53 -288=   -76  -1448 3.57
 48 TIL 5.28 5R            5*53-1500=  -1235  -52423 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se