Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Örebro 2014-12-28

Utdelning 7 rätt  25581 kr
     6 rätt   301 kr
     5 rätt    33 kr
Omsättning  62 miljoner kr

RättRad  2 Art o 5 Nadal 3 No De 4 Trail 11 Hes a 2 Nelly 7 Zelda 
Strukna                         10        
Streckproc 23%   67%   12%   9%    7%    8%    48%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 41 UHR 4.00 4R               -225=  -225  -7634 3.71
 42 EXP 2.71 5R            1*33 -90=   -57  +3499 3.60
 43 AB  2.42 4R               -84=   -84  -3313 3.94
 43 RoNy 3.71 3R               -150=  -150  -3329 3.70
 45 NSD 3.14 4R               -180=  -180  -2356 3.54
 46 DN  3.14 4R               -162=  -162  -2911 3.33

Tidningars stora system
 41 UHR 4.00 5R            6*33-1125=  -927  +11173 3.71
 42 EXP 2.71 6R       1*301+  19*33 -972=   -44  -28293 3.60
 43 AB  2.42 6R       1*301+  22*33-1680=  -653  -46407 3.94
 43 RoNy 3.71 4R               -750=  -750  -21625 3.70
 45 NSD 3.14 5R            3*33-1440=  -1341  -40958 3.54
 46 DN  3.14 5R            1*33-1440=  -1407  -52372 3.33
 46 NLT 3.42 4R               -360=  -360  -1084 3.53
 46 TIL 6.28 3R              -1260=  -1260  -49788 4.24
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se