Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2014-12-26

Utdelning 7 rätt  621323 kr
     6 rätt   2642 kr
     5 rätt   140 kr
Omsättning  63 miljoner kr

RättRad  5 Your  8 Angel 2 Digit 10 Red T 13    9 Overt 4 Coldt 
Strukna       11    10        9             
Streckproc 38%   1%    52%   0%    6%    3%    30%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 25 DL  5.57 3R               -128=  -128  -3045 3.69
 42 AB  5.85 3R               -144=  -144  -3229 3.97
 42 RoNy 4.42 3R               -72=   -72  -3179 3.70
 44 NSD 5.14 4R               -168=  -168  -2176 3.55
 45 DN  5.28 2R               -240=  -240  -2749 3.33

Tidningars stora system
 25 DL  5.57 3R               -504=  -504  -9957 3.69
 29 PeSu 5.00 4R              -1200=  -1200  -13651 3.49
 41 EXP 5.42 5R            1*140 -810=  -670  -28249 3.62
 42 AB  5.85 4R              -2160=  -2160  -45754 3.97
 42 RoNy 4.42 3R               -864=  -864  -20875 3.70
 44 NSD 5.14 5R            3*140-1008=  -588  -39617 3.55
 45 DN  5.28 3R              -1440=  -1440  -50965 3.33
 45 NLT 6.14 2R               -324=  -324   -724 3.53
 45 TIL 6.28 2R              -1260=  -1260  -48528 4.20
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se