Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2014-12-06

Utdelning 7 rätt  37178 kr
     6 rätt   186 kr
     5 rätt    21 kr
Omsättning  96 miljoner kr

RättRad  3 Berku 9 Ängsk 4 Nahar 3 Beaut 8 Brend 2 Namal 5 Orlan 
Strukna           6          3,13             

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 9 RoNy 2.71 5R            2*21 -112=   -70   -630 3.48
 22 DL  3.28 5R            4*21 -128=   -44  -2653 3.53
 38 UHR 3.42 4R               -216=  -216  -7041 3.67
 39 AB  3.14 3R               -48=   -48  -2963 3.94
 41 EXP 2.85 4R               -90=   -90  +3332 3.68
 41 NSD 2.85 4R               -80=   -80  -2022 3.45
 42 DN  2.57 4R               -203=  -202  -2199 3.25

Tidningars stora system
 9 RoNy 2.71 4R               -882=  -882  -6332 3.48
 22 DL  3.28 4R               -420=  -420  -8493 3.53
 34 LaLi 4.28 3R               -480=  -480  -10471 3.59
 37 NLT 2.71 3R               -324=  -324  -3805 3.48
 38 UHR 3.42 4R              -1080=  -1080  +13472 3.67
 39 AB  3.14 4R              -1152=  -1152  -41319 3.94
 41 EXP 2.85 4R               -900=  -900  -29815 3.68
 41 NSD 2.85 5R            5*21-1080=  -975  -39373 3.45
 42 DN  2.57 4R              -2058=  -2058  -46375 3.25
 42 TIL 3.28 4R              -1344=  -1344  -44532 4.13
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se