Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2014-11-15

Utdelning 7 rätt  12980 kr
     6 rätt   145 kr
     5 rätt    19 kr
Omsättning  81 miljoner kr

RättRad  5 LILLE 9 DOLLA 8 APERF 12 RUB I 3 ETERN 12 ZONGU 10 OGRAD 
Strukna 8     5     2          11         11    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 6 RoNy 3.00 5R            3*19 -90=   -33   -372 3.75
 20 DL  3.85 4R               -144=  -144  -2481 3.54
 35 UHR 2.85 4R               -250=  -250  -6628 3.71
 36 AB  2.57 5R            1*19 -24=   -5  -2795 3.98
 38 EXP 6.28 1R               -90=   -90  +3602 3.62
 38 NSD 3.71 5R            2*19 -120=   -82  -1807 3.51
 39 DN  3.14 4R               -192=  -192  -1665 3.31

Tidningars stora system
 6 RoNy 3.00 5R            5*19 -675=  -580  -4190 3.75
 20 DL  3.85 5R            4*19 -504=  -428  -7533 3.54
 32 LaLi 3.28 5R            4*19 -480=  -404  -9559 3.58
 35 NLT 3.85 5R            1*19 -192=  -173  -3347 3.56
 35 UHR 2.85 5R            5*19-1250=  -1155   +878 3.71
 36 AB  2.57 6R       4*145+  64*19-1920=  -124  -38293 3.98
 38 EXP 6.28 2R               -900=  -900  -27115 3.62
 38 NSD 3.71 5R            8*19 -960=  -808  -34956 3.51
 39 DN  3.14 5R            3*19-1575=  -1518  -40695 3.31
 39 TIL 3.57 5R            3*19-1485=  -1428  -40846 4.14
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se