Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Eskilstuna 2014-11-01

Utdelning 7 rätt  165082 kr
     6 rätt   887 kr
     5 rätt    86 kr
Omsättning  90 miljoner kr

RättRad  1 NAGLO 6 HERO  9 DIGIT 7 BART 10 LIGHT 3 MONTD 8 BEAR 
Strukna  10    14        3         2    5    
Streckproc 7%    9%    16%   41%   5%    55%   8%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 17 DL  4.71 3R               -128=  -128  -2073 3.65
 36 EXP 5.00 4R               -108=  -108  +3782 3.54
 36 NSD 4.00 3R               -192=  -192  -1462 3.52
 37 DN  4.42 3R               -96=   -96  -1173 3.29

Tidningars stora system
 17 DL  4.71 4R               -420=  -420  -6403 3.65
 28 PeSu 4.00 1R               -560=  -560  -12451 3.44
 35 LaLi 5.00 3R               -480=  -480  -11360 3.43
 36 EXP 5.00 4R              -1050=  -1050  -25315 3.54
 36 NSD 4.00 4R              -1920=  -1920  -31063 3.52
 37 DN  4.42 4R              -1600=  -1600  -37494 3.29
 37 NLT 5.14 4R               -288=  -288  -3825 3.56
 37 TIL 3.57 5R            3*86-1458=  -1200  -38236 4.15
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se