Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Örebro 2014-10-18

Utdelning 7 rätt  36285 kr
     6 rätt   246 kr
     5 rätt    22 kr
Omsättning  78 miljoner kr

RättRad  4 DIEGO 6 BELLF 11 STAND 4 ALEX 12 DEFIN 2 HIGH  2 NO DE 
Strukna 6     12    9,10,12  10    10    4     6,7    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 3 RoNy 3.28 5R            3*22 -108=   -42   -162 3.85
 32 UHR 3.71 5R            18*22 -315=   +81  -6028 3.70
 33 AB  4.00 5R            12*22 -72=  +192  -2638 4.06
 34 EXP 4.14 4R               -90=   -90  +3986 3.52
 35 NSD 3.42 5R            1*22 -75=   -53  -1412 3.28

Tidningars stora system
 3 RoNy 3.28 5R            5*22 -675=  -565  -2225 3.85
 30 LaLi 3.28 5R            2*22 -192=  -148  -8768 3.62
 32 NLT 3.71 4R               -384=  -384  -2616 3.57
 32 UHR 3.71 5R            18*22-1260=  -864  +4633 3.70
 33 AB  4.00 5R            21*22-1764=  -1302  -34407 4.06
 34 EXP 4.14 5R            6*22 -945=  -813  -23305 3.52
 35 NSD 3.42 5R            5*22 -600=  -490  -31135 3.28
 35 TIL 3.71 5R            4*22-1440=  -1352  -35566 4.19
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se