Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Hagmyren 2014-10-04

Utdelning 7 rätt  29716 kr
     6 rätt   254 kr
     5 rätt    31 kr
Omsättning  83 miljoner kr

RättRad 12 NAMAL 10 RAINL 4 HERR 11 BEPPE 12 KREME 11 SONAT 2 PEDRO 
Strukna           7                    5     

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 1 RoNy 3.00 4R               -72=   -72   -72 3.0
 14 DL  4.57 4R               -135=  -135  -1657 3.52
 30 UHR 4.14 2R               -263=  -262  -5959 3.67
 33 DN  3.85 3R               -270=  -270   -525 3.36
 33 NSD 2.71 4R               -113=  -112  -1239 3.38

Tidningars stora system
 1 RoNy 3.00 4R               -700=  -700   -700 3.0
 14 DL  4.57 5R            1*31 -486=  -455  -5213 3.52
 28 LaLi 5.14 3R               -540=  -540  -8140 3.56
 30 NLT 3.28 4R               -288=  -288  -1962 3.57
 30 UHR 4.14 3R              -1050=  -1050  +6397 3.67
 33 DN  3.85 4R              -1620=  -1620  -31802 3.36
 33 NSD 2.71 6R       1*254+  20*31-1200=  -326  -29925 3.38
 33 TIL 4.00 5R            5*31-1440=  -1285  -32774 4.14
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se