Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2014-08-30

Utdelning 7 rätt   3610 kr
     6 rätt    28 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 101 miljoner kr

RättRad  5 POLAR 1 RAZ M 2 HULTE 1 KEMAS 2 FORTA 1 BRET  1 QUID 
Strukna                          11         

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 26 GP  3.28 5R             3*0 -180=  -180  -1879 3.41
 26 UHR 2.00 6R        1*28+  18*0 -420=  -392  -5178 3.66
 27 AB  6.57 2R               -72=   -72  -2413 4.08
 28 EXP 2.71 4R               -108=  -108  +4546 3.47

Tidningars stora system
 23 LaLi 1.71 7R  3610+   14*28+  78*0 -384=  +3618  -5440 3.38
 23 PeSu 3.14 6R        1*28+  25*0 -704=  -676  -12056 3.30
 25 NLT 3.71 5R             2*0 -192=  -192   -474 3.63
 26 GP  3.28 5R             6*0-1080=  -1080  -9149 3.41
 26 UHR 2.00 6R        3*28+  54*0-1260=  -1176  +10291 3.66
 27 AB  6.57 2R              -1440=  -1440  -30915 4.08
 28 EXP 2.71 5R             3*0 -972=  -972  -17669 3.47
 28 TIL 1.00 7R  3610+   20*28+  158*0-1440=  +2730  -26426 4.15
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se