Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Rättvik 2014-08-02

Utdelning 7 rätt   8315 kr
     6 rätt   123 kr
     5 rätt    18 kr
Omsättning  70 miljoner kr

RättRad  1 B.B.S 5 LOVE  2 ROCKY 10 U.P.W 3 GRÄND 9 POLAR 3 HALLA 
Strukna      4                         13    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 22 GP  3.00 6R       1*123+  13*18 -240=  +117  -1159 3.37
 22 UHR 4.14 4R               -224=  -224  -4142 3.74
 23 AB  3.00 4R               -120=  -120  -2032 4.07
 23 SVD 3.00 4R               -270=  -270  -1682 3.82
 24 DN  2.71 5R            2*18 -216=  -180  +1013 3.44
 24 EXP 3.57 4R               -90=   -90  +4949 3.52
 24 NSD 4.28 4R               -180=  -180   -211 3.73

Tidningars stora system
 18 PeSu 7.28 2R               -473=  -472  -10588 3.55
 22 GP  3.00 6R       1*123+  28*18-1728=  -1101  -3579 3.37
 22 NLT 2.71 6R       2*123+  26*18 -300=  +414   +293 3.69
 22 UHR 4.14 5R            1*18-1120=  -1102  +14604 3.74
 23 AB  3.00 6R       2*123+  40*18-1260=  -294  -25503 4.07
 23 SVD 3.00 6R       1*123+  20*18-1013=  -529  -8000 3.82
 24 DN  2.71 6R       2*123+  38*18-1890=  -960  -19662 3.44
 24 EXP 3.57 4R              -1134=  -1134  -13667 3.52
 24 NSD 4.28 5R            8*18-1440=  -1296  -20452 3.73
 24 TIL 2.85 6R       2*123+  34*18-1350=  -492  -29635 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se