Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bollnäs 2014-07-26

Utdelning 7 rätt  14568 kr
     6 rätt   205 kr
     5 rätt    34 kr
Omsättning  80 miljoner kr

RättRad  6 KAFFI 2 REVE  1 COOLW 4 TUMBL 1 ALEXA 5 TRUCU 2 OLIVE 
Strukna      6          7               3     

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 20 LaLi 4.00 3R               -68=   -67   +784 3.46
 21 GP  2.71 4R               -192=  -192  -1276 3.39
 21 UHR 3.42 1R               -504=  -504  -3918 3.72
 23 DN  3.71 3R               -240=  -240  +1193 3.47
 23 EXP 4.85 0R               -113=  -112  +5039 3.52
 23 NSD 3.71 2R               -96=   -96   -31 3.71

Tidningars stora system
 7 PAJ 3.14 5R            3*34 -630=  -528  -3649 3.87
 17 PeSu 3.14 1R              -1050=  -1050  -10116 3.33
 20 LaLi 4.00 5R            1*34 -563=  -528  -8074 3.46
 21 GP  2.71 4R              -1890=  -1890  -2478 3.39
 21 NLT 3.71 5R            2*34 -288=  -220   -120 3.73
 21 UHR 3.42 1R              -2016=  -2016  +15706 3.72
 23 DN  3.71 3R              -1800=  -1800  -18702 3.47
 23 EXP 4.85 0R               -810=  -810  -12533 3.52
 23 NSD 3.71 5R            4*34-1920=  -1784  -19156 3.71
 23 TIL 2.85 2R              -1470=  -1470  -29143 4.33
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se