Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Östersund 2014-06-07

Utdelning 7 rätt  30832 kr
     6 rätt   274 kr
     5 rätt    30 kr
Omsättning  74 miljoner kr

RättRad  5 TRESO 7 BARTE 14 FLEX 11 JEPPA 6 JOY R 11 CARAM 10 MOSAI 
Strukna                1,6,9       2         
Streckproc %    %    %    %    %    %    %    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 15 RoNy 5.14 3R               -288=  -288  -1071 3.65
 15 UHR 3.71 4R               -240=  -240  -2804 3.79
 16 AB  4.28 3R               -84=   -84  -1375 3.98
 16 DN  4.00 2R               -81=   -81  +2336 3.37
 16 EXP 2.57 4R               -105=  -105   +17 3.36
 16 NSD 3.28 5R            1*30 -120=   -90   +855 3.53

Tidningars stora system
 9 RON 3.28 4R               -288=  -288  -6928 3.50
 15 RoNy 5.14 3R               -800=  -800  -4301 3.65
 15 UHR 3.71 4R              -1200=  -1200  -13313 3.79
 16 AB  4.28 4R              -1344=  -1344  -18870 3.98
 16 DN  4.00 4R              -1728=  -1728  -17504 3.37
 16 EXP 2.57 5R            6*30 -945=  -765  -11305 3.36
 16 LaLi 3.57 4R               -600=  -600  -6345 3.38
 16 NLT 3.85 3R               -288=  -288   +381 3.70
 16 NSD 3.28 6R       2*274+  40*30-1680=   +68  -15689 3.53
 16 TIL 3.85 5R            25*30-1350=  -600  -20016 4.26
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se