Förklaringar.
003 SDS 3.14          +1 *  8,379 +17*  392-1,440= +13,603  +10,723 3.38
Talet 003 längst till vänster betyder så många gånger som man följt upp tidningen. I detta fall alltså 3 omgångar. Om man klickar på 003 får man upp alla dessa tre omgångar.

SDS säger att det är Sydsvenska Dagbladet och klickar man på SDS får man lite inmformation om SDS.

Talet som följer därefter, 3.14, talar om snittranking på vinnande häst på hela omgången. Tex rätt rad var 9-3-1-3-5-7-2 och SDS hade :
häst 9 på plats 2
häst 3 på plats 1
häst 1 på plats 1
häst 3 på plats 2
häst 5 på plats 10
häst 7 på plats 1
häst 2 på plats 5
Om man nu lägger ihop 2+1+1+2+10+1+5 = 22. Och 22 delat med 7 blir 3.14. Man kan säga att SDS gissat segrarna på i snitt 3:dje plats i sin ranking.

Därefter följer att SDS fått en sexa som gav 8,379 kr och 17 st femmor som gav 392 kr styck på ett system som kostat 1,440 kr vilket ger en nettovinst på +13,603 kr.

Därefter följer +10,723 kr vilket är den totala vinsten i detta fall som SDS haft på alla omgångar som följts upp vilket är tre omgångar i detta fall.
OBS att detta ackumulerade tal INTE kan jämföras mellan olika tidningar eftersom uppföljningen skett på olika antal omgångar.

Det sista talet, 3.38, är en snittsiffra på vilken placering man tippar vinnande häst, jämför 3.14 som avsåg endast en omgång. 3.83 avser alla tre omgångar som SDS följts upp.