V75-tipparnas resultat
Kan man tjäna pengar på tidningarnas systemförslag ?

Detta är en uppföljning av hur olika tidningar lyckas med sina V75-system. Uppföljningen har pågått sedan V75 startade hösten 1993 och ambitionen är att följa upp alla tidningar och andra medier som regelbundet publicerar V75-system i Sverige.
Systemen måste vara uppbyggda utgående från en rankinglista och måste vara gjorda efter denna rankinglista. System där man hoppar över hästar i rankinglistan och tar med sämre rankade hästar är inte medtagna. Ett eventuellt litet system måste vara en delmängd av det stora systemet.